Informa Markets Vienam là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các nền tảng thương mại nhằm kết nối các nhà cung cấp và khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập từ năm 2005, triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam.

MING YANG MACHINERY CO., LTD.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

As a family business, Mylas has grown to value two main things.
On the one side, loyalty, and support.
Continuity and relevance on the other.
And it would be fair to say that Mylas has followed a path not unlike many others in the
CNC industry.
Building and consolidating its strength on the back of sturdy machines and solid
engineering.
And we are now planning for new ideas and mapping out our path for the future.
With a renewed commitment to those who trust us.
And a firm promise to those who are discovering us.
That the Mylas brand is the next best thing in terms of novelty and relevance in the CNC
turning industry.
As we commit firmly to the years ahead with youthful optimism.

Thông tin nhanh

Sự kiện trước đó

Hẹn gặp tại

MTA Vietnam 2023

04/07 - 07/07/2023

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************