Informa Markets Vienam là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các nền tảng thương mại nhằm kết nối các nhà cung cấp và khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập từ năm 2005, triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp
shinhung co.,ltd. was established in 1957 and for the past 60 years, we have progressed into a specialized company for gas related products like gas-cutting torch, pressure regulator, and flashback arrestor.

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************