Informa Markets Vienam là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các nền tảng thương mại nhằm kết nối các nhà cung cấp và khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập từ năm 2005, triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp
국내 최초로 lm shaft와 ball spline을 국산화 하여씅며, 구름운동과 미끄럼 운동에 대한 해석능력과 특수강, 열처리에 대한 응용기술, 초정밀 가공기술 등 won st만의 특화된 핵심기술을 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 기반으로 linear motion system분야의 다양한 제품을 국산하여 반도체∙디스플레이 제조 및 검사장비, 산업용 로봇, 공작기계, 각종 자동화 설비에 필요한 linear motion system을 공급합니다.

Sự kiện trước đó

Hẹn gặp tại

MTA Vietnam 2023

04/07 - 07/07/2023

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************