ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm MTA VIETNAM 2023.

Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến đã đóng.

----------------------------

Triển lãm MTA VIETNAM 2023 

Thời gian: 9:00 – 17:00, từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 07, 2023 

Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCM.