Informa Markets Vienam là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các nền tảng thương mại nhằm kết nối các nhà cung cấp và khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập từ năm 2005, triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

Founded in 2004, Maxphotonics products can be widely used in marking, engraving, cutting, drilling, cladding, welding, surface treatment, rapid prototyping, additive manufacturing and other processing technologies. The sales and service network covers Asia, Europe, America and Oceania, etc. countries and regions.

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************