Informa Markets Vienam là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các nền tảng thương mại nhằm kết nối các nhà cung cấp và khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập từ năm 2005, triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam.

Thương hiệu nổi bật

Bộ lọc
Danh mục
 • 50
  • 2
  • 2
  • 1
  • 11
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
 • 40
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
 • 30
  • 1
  • 1
  • 1
 • 10
 • 8
  • 1
  • 1
  • 1
 • 13
  • 1
  • 1
 • 28
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
 • 27
  • 3
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 2
 • 18
  • 3
 • 3
 • 8
 • 3
Quốc gia
Sự kiện
  • 86
  • 271
  • 34