Informa Markets Vienam là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các nền tảng thương mại nhằm kết nối các nhà cung cấp và khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập từ năm 2005, triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp
founded in 2003, taejin system co., ltd. specializes smart factory construction. our vision is to be a trusted and helpful partner to your business". we value customer trust and satisfaction foremost and strive to deliver the highest level of satisfaction through our passion for technology and unvarying innovation. business partner providing the finest value to customers. we endeavor to grow together with our customers.

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************