AI² - Artificial Intelligence x Acoustic Inspector

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
"AI² ( Artificial Intelligence x Acoustic Inspector)
>> Đây là một hệ thống kiểm tra thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo và thanh tra âm thanh dựa trên micro MEMS đa kênh.
Nền tảng hình ảnh hóa trí tuệ nhân tạo dựa trên âm thanh đầu tiên có thể được áp dụng cho nhiều giải pháp công nghiệp khác nhau như kiểm tra chất lượng thiết bị gia dụng, hệ thống phát hiện máy bay không người lái, dự đoán và chẩn đoán cơ sở công nghiệp trên dây chuyền sản xuất."
Xem thêm