Máy tiện chính xác CNC

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
Campro cam kết cung cấp cho bạn máy tiện CNC có độ chính xác cao, chúng tôi có dây chuyền hoàn chỉnh từ trung tâm tiện ngang CNC đến trung tâm tiện đứng CNC. Máy tiện CNC Campro cung cấp nhiều kích cỡ mâm cặp từ 6” đến 24” và chiều dài tiện tối đa có thể là 3.000 mm để đáp ứng các nhu cầu sản xuất khác nhau của khách hàng, nó bao gồm dòng bàn nghiêng 45° cũng như dòng máy 30° giường nghiêng. Sê-ri CPL là Máy tiện chính xác CNC giường nghiêng 45°, kích thước mâm cặp từ 6” đến 15” là cấu trúc rãnh dẫn hướng tuyến tính và kích thước mâm cặp từ 18” đến 24” là rãnh dẫn dạng hộp.
Xem thêm