Trung tâm gia công cột đôi CNC

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
Campro DCMC được thiết kế để sản xuất phôi lớn. PV phù hợp với thiết kế xử lý quy trình lớn, nặng hoặc đa quy trình; PV cũng có hiệu suất cao về độ ổn định và độ cứng.
Ứng dụng: Hàng không vũ trụ, Ô tô và Khuôn & Khuôn mẫu, dòng CR phù hợp để gia công phôi lớn.
Xem thêm