Electric Actuator Compact Series

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
"• Việc sử dụng vít bi có đường kính lớn cho phép kéo dài thời gian sử dụng và cải thiện thời gian xử lý thông qua tốc độ cao và khả năng tăng/giảm tốc cao.
• 1 Tăng công suất định mức của động cơ áp dụng
• 2 Tốc độ cao và tăng/giảm tốc cao: Tốc độ tối đa 2000 mm/s, Tăng/giảm tốc tối đa 2G
• 3 Tuổi thọ cao: 20.000 km

Trang web trực tuyến đặc biệt về Triển Lãm THK
Link URL: https://www.thk.com/opm/mtavietnam?utm_source=mtavietnam2023&utm_medium=referral&utm_campaign=mtavietnam2023_opm_compact_series_vi
* Miễn phí
Xem thêm