Electric Actuator Press Series

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
Chiều dài tổng thể được giảm khoảng. 30% so với mẫu trước đó của chúng tôi (ở khoảng cách 50 mm). Sự tích hợp cấu trúc của đai ốc vít me bi chính xác và trục spline bi rút ngắn đáng kể chiều dài tổng thể, Cấu trúc dành riêng cho khả năng chịu tải trọng nén Áp dụng cách bố trí ổ trục đặc biệt, v.v... đạt được kết cấu chắc chắn trước tải trọng nén.

Cùng Triển lãm "MTA VIETNAM 2023", THK mở một "Trang web trực tuyến đặc biệt về Triển Lãm"
Link URL:https://www.thk.com/opm/mtavietnam?utm_source=mtavietnam2023&utm_medium=referral&utm_campaign=mtavietnam2023_opm_press_series_vi
* Miễn phí
Xem thêm