Trang web trực tuyến đặc biệt về Triển Lãm THK

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
Cùng Triển lãm "MTA VIETNAM 2023", THK mở một "Trang web trực tuyến đặc biệt về Triển Lãm"Chúng tôi đăng tải các sản phẩm do nhân viên kinh doanh của chúng tôi giới thiệu.
Ngày dự kiến: 28/6 (Thứ 4) ~28/7(Thứ 6)
Link URL: https://www.thk.com/opm/mtavietnam?utm_source=mtavietnam2023&utm_medium=referral&utm_campaign=mtavietnam2023_opm_exhibition_vi
* Miễn phí
Xem thêm